زندگی در محله

میدان میوه و تره بار شهرک شهید باقری 

آدرس :اتوبان شهید خرازی - شهرک شهید باقری - خیابان بوستان 


 مجتمع تفریحی، فرهنگی دو کوهه

آدرس : اتوبان شهید خرازی - شهرک شهید باقری -خیابان بهارستان - روبه روی ساختمان شماره 1  شهرداری منطقه22