پارک ها و بوستان ها

بوستان پونه

انتهای خیابان بوستان - جنب سرای محله شهرک شهید باقری


بوستان ایثار

انتهای خیابان بهارستان - مزار شهدای گمنام شهرک شهید باقری


بوستان آلاله

خیابان گلستان - نبش خیابان گلستان هفتم


بوستان کودک

خیابان گلستان - خیابان گلستان ششم - نبش گلستان دوم


بوستان شهریاران جوان

انتهای خیابان بهارستان - روبروی پایانه اتوبوسرانی