گالری عکس

1 1

2 2

5 5

6 6

قدامات ادارات و واحدهای ناحیه ۴ قدامات ادارات و واحدهای ناحیه ۴

آموزش تفکیک پسماند از مبداء به رانندگان تاکسی در پایانه تاکسیرانی  به همت واحد پسماند ناحیه ۴ ، آموزش تفکیک پسماند از مبداء به رانندگان تاکسی در پایانه تاکسیرانی انجام شد .  به گزارش روابط عمومی ...
قدامات اداره خدمات شهری ناحیه۲ قدامات اداره خدمات شهری ناحیه۲

بنر اطلاع رسانی واحد ساماندهی ناحیه ۲ نصب شد  واحد ساماندهی اداره خدمات شهری ناحیه ۲ نسبت به نصب بنرهای اطلاع رسانی امور صنفی در معابر سطح ناحیه اقدام كرد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، ...
آموزش کاهش تولید و تفکیک پسماند از مبداء به شهروندان در سرای محله آبشارتهران آموزش کاهش تولید و تفکیک پسماند از مبداء به شهروندان در سرای محله آبشارتهران

به همت واحد پسماند ناحیه ۴ ، آموزش کاهش تولید و تفکیک پسماند از مبداء به شهروندان در سرای محله شهید باقری انجام شد.
برگزاری مراسم روز درختکاری در ناحیه۳ برگزاری مراسم روز درختکاری در ناحیه۳

همکاران شهرداری ناحیه ۳ اقدام به کاشت نهال در سطح ناحیه کردند.
انتصاب مدیر حراست در منطقه ۲۲ انتصاب مدیر حراست در منطقه ۲۲

در جلسه شورای معاونین که در دفتر شهردار منطقه تشکیل شد با حکم حسین احمدیان معاون اجرایی حراست کل شهرداری تهران ، فریدون غلامی به عنوان مدیر حراست شهرداری منطقه۲۲ منصوب شد.